Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH ziijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Daarnaast hanteert Het Veerkwartier BV aanvullende voorwaarden.

​1. Offertes met bedrag onder 750 euro kunnen niet op factuur. Dit bedrag dient op dezelfde dag afgerekend te worden.

2. Voor offertes boven de 750 – 3.000 Euro wordt een aanbetalingsfactuur gestuurd van 90% van het offertebedrag. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. 2 – 3 Dagen na het feest wordt de eindfactuur gestuurd.

3. Voor offertes boven 3.000 Euro wordt een 25% aanbetalingsfactuur gestuurd. Na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief. De 65% factuur van het offerte bedrag wordt 1 maand voor het feest gestuurd en de restfactuur wordt 2-3 dagen na het feest gestuurd.

4. Na definitieve bevestiging kan er niet kosteloos worden geannuleerd. De kosten voor annulering bedragen 10% van de offerte.  Bij annulering vanaf 1 maand voor de datum wordt 25% van de begrote kosten in rekening gebracht tot 2 weken voor de datum. Bij annulering minder dan 2 weken voorafgaand aan de datum wordt 50% in rekening gebracht. Bij minder dan 48 uur wordt 75% van het totaalbedrag doorberekend.

5. De offerte is 2 weken geldig en vervalt automatisch als wij geen getekende offerte retour hebben ontvangen. Daarmee vervalt ook de optie op de datum. Uiterlijk 2 weken voor het feest horen wij graag met hoeveel gasten jullie definitief komen. Het definitieve aantal gasten is voor ons het uitgangspunt voor onze planning & inkoop. Het eten is een vaste prijs die wij doorberekenen op basis van het doorgegeven aantal gasten.

6. Om tot een passende offerte te komen kan er een 1 voorbereidend gesprek plaatsvinden van 1 uur met een maximum van 3 personen. Zodra de offerte definitief is kan er nog 1 afrondend gesprek plaatsvinden op locatie. Wanneer men vaker contactmomenten wil inplannen wordt hier een bedrag voor doorberekend. Kosten bedragen 75 euro per uur.

7. Het is niet toegestaan om het terrein met een auto te betreden zonder vergunning. Indien het wenselijk is om spullen met auto naar het veerkwartier te vervoeren dan dient er een vergunning geregeld te worden. De kosten hiervoor bedragen € 150 per auto.

HET VEERKWARTIER OP INSTAGRAM