CIRCULAIR PAVILJOEN

ALS ONDERDEEL VAN ECOSYSTEEM DE VEERPLAS MOET HET PAVILJOEN IN STAAT ZIJN OM IN TE KUNNEN SPELEN OP DE VERANDERINGEN IN DE OMGEVING, DE GEBRUIKERSBEHOEFTE EN DE SEIZOENEN. DIT VRAAGT OM EEN FLEXIBEL & INNOVATIEF GEBOUWCONCEPT.

HET CIRCULAIR TE BOUWEN PAVILJOEN BEVAT EEN AANTAL KENMERKEN:

 • het maakt gebruik van natuurlijke principes en omgevingsfactoren om het unieke karakter van de Veerplas te versterken;
 • het is natuur inclusief gebouwd: er is zowel binnen als buiten sprake van een optimale groenbeleving;
 • er wordt gebruik gemaakt van verantwoord materiaal;
 • er wordt optimaal gebruik gemaakt van de elementen: water, lucht, zon en wind;
 • het is flexibel en aanpasbaar in de toekomst: het paviljoen moet in staat zijn om in te spelen op de veranderingen in de omgeving, de gebruikersbehoefte en de seizoenen;
 • het hele gebouw is herbruikbaar: volledig demontabel en opnieuw in elkaar te zetten.

DUURZAAM & CIRCULAIR GEBOUWD
Het Paviljoen wordt volgens duurzame en circulaire principes gebouwd. Het is energiezuinig door gebruik te maken van de elementen water, zon en aarde. Duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik, maar vooral ook over het gebruik van duurzame materialen, een gezond binnen klimaat, verantwoord watergebruik en voorkomen dat fossiele grondstoffen op raken. Circulair bouwen gaat uit van het principe dat, door slim gebruik te maken van grondstoffen, producten en goederen, deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Oftewel; de gesloten kringloop. Voor het paviljoen betekent dit dat materialen
hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden. Om zo min mogelijk impact op onze planeet te hebben, wordt het paviljoen aan de Veerplas demontabel ontworpen. Veel onderdelen zoals het hout van de constructie kunnen in de toekomst een andere doel krijgen.

MATERIAALGEBRUIK
Op unieke wijze zal het paviljoen gebruikmaken van een groot aantal biobased materialen. Naast het feit dat maatschappelijke problemen – waaronder klimaatverandering, bodemdaling, CO2 uitstoot en schaarste van fossiele grondstoffen – om nieuwe, duurzame oplossingen vragen, is de schoonheid van biobased bouwen groot. Daarom is deze ontwikkeling in volle gang en worden de mogelijkheden van biobased bouwen steeds groter.

OFF THE GRID
Het paviljoen zal zoveel mogelijk n de eigen energiebehoefte voldoen:

 • Door middel van zonnepanelen op 2/3 van het dak kunnen voorzien in de elektriciteit om het horeca paviljoen te draaien;
 • Isolatie op basis van biobased materialen, zorgt voor een comfortabel binnenklimaat;
 • Een polderdak vangt regenwater op. Hiermee wordt het dak bewaterd.
 • Een warmtepomp voor constante warmte en verkoeling en verwarmen door middel van vloerverwarming;
 • Het aanbrengen van een warmte terugwin installatie; gebruik maken van de warmte die de keuken produceert,
 • De keuken gaat van het gas af: minder verspillig
 • Op het eiland verbouwen wij onze eigen bloemen. Op het dak groeien kruiden voor in gerechten
 • De composteermachine zorgt ervoor dat ons GFT afval tot compost wordt gemaakt.

TWEE BOUWDELEN
Het paviljoen kent twee bouwdelen: De harde kern waar alle vaste voorzieningen zijn (keuken, opslag, technische ruimte, toiletten etcetera). Dit deel ligt gedeeltelijk in een heuvel van grond waardoor deze ruimtes koel blijven in de zomer. Dit bouwdeel heeft een vaste indeling door vaste wanden. Tegen deze harde kern staat een open en flexibel in te richten publieksruimte. Waarin verschillende ruimtes gevormd kunnen worden door verplaatsbare muurelementen binnen het vaste stramien. Hierdoor kan het paviljoen zich makkelijk schikken naar verschillende gebruiksvormen en kan het zich zonder grote ingrepen aanpassen aan toekomstige veranderingen. In de toekomst is het zelfs mogeljk om het paviljoen uit te breiden of indien wenselijk zelfs te verkleinen.

CLT
Het paviljoen is opgebouwd uit een CLT (cross laminated timber) houtconstructie. Deze techniek heeft vele voordelen zoals flexibiliteit, een korte bouwtijd en een vormvaste constructie. Daarnaast levert deze vorm van houtbouw een positieve bijdrage aan de CO2 balans. De CLT constructie wordt met hoge precisie geprefabriceerd, waardoor sterke en volledig sluitende verbindingen ontstaan. Hierdoor is de constructie eenvoudig in hele delen te (de)monteren en behoeft het geen onnodige verbindings- en opvulmaterialen.

CONSTRUCTIE
De constructie volgt een vast stramien. Aan de buitenzijde kunnen in dit stramien worden gevelelementen gemonteerd. Daarnaast zijn ze demontabel waardoor gevelelementen als geheel herbruikbaar zijn. Handig voor uitbreiding of inkrimping van het paviljoen, waarbij ze een andere plaats kunnen krijgen, of bij demontage van het gehele paviljoen.

 

 

HET VEERKWARTIER OP INSTAGRAM