Het eiland van het Veer

Met liefde voor natuur, dier, omgeving en mens. Het eiland van het Veer is een natuureiland voor jong & oud.

BUITEN SPELEN VOOR JONG & OUD  

Spelen bevordert de geestelijke gezondheid. De afgelopen halve eeuw zijn de speelmogelijkheden – vooral om buiten met andere kinderen te spelen – voortdurend afgenomen. In dezelfde periode zijn de psychische problemen bij kinderen schrikbarend toegenomen. Hoewel het belang van spelen voor de goede ontwikkeling van kinderen wordt erkend, zijn de mogelijkheden hiertoe gekrompen. Hier moet ruimte voor gemaakt worden.

Het eiland van Het Veer is een toegankelijke buitenspeelruimte voor kinderen & volwassen die ruimte geeft aan hun eigen verbeelding. Zonder vooraf opgestelde spellen of regels, doelen of opdrachten. Want spelen is vrij en nooit klaar. Het Veerkwartier gebruik van basismaterialen: zand, water, hout en stenen. Met zand spelen, met takken sjouwen, kliederen met water in de water speelplaats of zelf hutten bouwen van takken.

VOOR IEDEREEN 

Buiten zijn is gezond. Een plek om te spelen aan de rand van de stad Haarlem & Amsterdam. Waar ruimte is om te kunnen ontdekken en te spelen. Het eiland van het Veer draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Buiten spelen bevordert de geestelijke gezondheid. Voor iedereen: jong & oud.

HET VEERKWARTIER OP INSTAGRAM