Omgeving Veerplas

Het nieuwe paviljoen ligt aan de De Veerplas. De Veerplas is een openbaar recreatiegebied. De Veerplas ligt aan de rand van de Waarderpolder, om de hoek bij het station Spaarnwoude & nieuwe te ontwikkelen woon & werkgebied Oostpoort en aan de (fiets)snelweg van Haarlem naar Amsterdam. In de middeleeuwen bestond Holland uit moerasbos. Het bos werd gekapt en het gebied werd ontwaterd door sloten te graven, haaks op een rivier. Hier was dat de Binnen Liede. Omdat de Binnen Liede een hele grote bocht maakt, liepen de sloten aan het eind naar elkaar toe, in de vorm van een veer. De veer van sloten is onherkenbaar geworden door de aanleg van de recreatieplas Veerplas met ligweiden 25 jaar geleden. Aan de noordoostkant is de vroegere structuur nog enigszins te herkennen.

GEBIEDSKWALITEITEN

Het Veerplas gebied behorende tot het recreatiegebied Penningsveer, is onderdeel van de westzijde van het overkoepelende recreatiegebied Spaarnwoude en aan de oostkant van de gemeente Haarlem. Het gebied is onderdeel van de bufferzone Haarlem – Amsterdam; een open en groen beschermd gebied. Het is onderdeel van de Waarder- en Veerpolder, grenzend aan Schoteroog aan de mooie Nel met een jachthaven, de manage Schoteroog en zuiveringsinstallatie. Het Veerplas gebied is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en onderdeel van de regionale waterkering. Het gebied staat in contrast met de harde lijn van het industriegebied en de stad. Rondom de Veerplas liggen fietspaden, wandelroutes, snelwegen en het spoor.

ONTVANGST GEBIED VEERPLAS

Het potentieel van de gebiedsontwikkeling Veerplas zit in het gebied zelf. Door een uitdagende, praktische en mooie openbare ruimte te ontwikkelen en invulling te geven aan het nieuwe recreëren. Onze ervaring leert dat alleen voor goede koffie en lekker eten de Haarlemmer niet de stad uitkomt. Samen met de gemeente Haarlem & Recreatieschap Spaarwoude werkt Het Veerkwartier aan de integrale gebiedsontwikkeling van de Veerplas. Een gebiedsgerichte aanpak om ervoor te zorgen dat de Veerplas een ontvangstgebied voor het recreatieschap en een Buitenpoort van de NS wordt. Voor de ontwikkeling van het gebied is uitgangspunt het gebruik: van intensief naar extensief: van West naar Oost (van de Waarderpolder naar de Veerplas). Van reuring naar rust.

De belangrijke pijlers voor de gebiedsontwikkeling zijn:
– Toegankelijk : verbinding met Oostpoort | duidelijke padenstructuur | aanleg paden
– Verbinding met het water: steiger | bruggetjes | “lopen over water” | ponton in het water
– Kwaliteit van het water: blauwalg voorkomen
– Rondje Veerplas : recreanten de mogelijkheid bieden om een rondje rond de Veerplas te kunnen lopen
– Nieuwe functies toevoegen aan het openbare ruimte: buitendouche | waterpunten | omkleedfaciliteit |schaduw | vogeluitkijk | kunstobjecten
– Buiten: buiten is het altijd mooi. Buiten zijn en spelen toegankelijk maken voor jong en oud

De ontwerpplannen zijn prachtig. Ons is gevraagd om keuze te maken en prioreiten aan te geven. Wat ons betreft is de ontwikkeling van de Veerplas heel relevant voor de stad Haarlem en het bedrijventerrein Waarderpolder. En moet het het gebied zorgvuldig en met liefde door de gemeente Haarlem & het recreatieschap samen met een ondernemer worden ontwikkeld. Dat verdiend de plek, de omgeving en de stad,

 

ONTWIKKELING OOSTPOORT

Voor de ontwikkeling aan de Veerplas was voor ons in 2019 de opdracht om aansluiting te vinden bij de ontwikkelvisie Oostpoort.  Wij zijn blij dat het Veerplas gebied door de gemeente Haarlem wordt gezien. Oostpoort is voor de gemeente Haarlem een interessante plek om te ontwikkelen mede omdat het buitengebied via de Veerplas binnen handbereik is. Met de natuur letterlijk om de hoek maakt het dat de plek in de toekomst leefbaar wordt. Het is van grote waarde dat de Veerplas gezien wordt. Als oud ondernemer aan de Veerplas kunnen wij alleen maar voorstander zijn van het in samenhang toegankelijk maken van het gebied. Wat ons betreft gaat de ontwikkeling van Oostpoort traag. Zeker met woningtekort zou het mooi zijn als de gemeente Haarlem kans ziet om ontwikkeling te versnellen. Voor meer informatie over ontwikkeling kunnen wij voor dit moment alleen maar doorsturen naar de website van de gemeente Haarlem.

HET VEERKWARTIER OP INSTAGRAM