Nieuwe paviljoen 2023

HET VEERKWARTIER IS IN 2015 GESTART DOOR MEREL & FRANK MET TIJDELIJK PAVILJOEN AAN DE VEERPLAS. TWEE ZEECONTAINERS, EEN TWEEDEHANDS TUINKAS EN EEN HOUTENHUT VORMDEN DE BASIS. MET LEF, DOORZETTINGSVERMOGEN, LIEFDE EN VIEZE HANDEN.

Het Veerkwartier heeft laten zien dat creativiteit en kleinschaligheid een voedingsbodem zijn voor groei. Het zorgt voor eigenheid en echtheid. Door te durven delen en ruimte te geven aan creativiteit heeft Het Veerkwarier – in vijf jaar tijd gezorgd voor een positieve verandering van het gebied.

In november 2019 heeft Het Veerkwartier meegedaan aan de onderhandse werving uitgeschreven door het recreatieschap Spaarnwoude in samenspraak met de gemeente Haarlem. De ingediende visie van Het Veerkwartier is in december 2019 unaniem gekozen als winnaar. Het gebouw ontwerp is samen met HER architecten ontwikkeld samen met Juan Nibbelink & tuin en landschap archietct Natascha van den Ban.

 

 

GEBIEDSONTWIKKELING

Het potentieel van de gebiedsontwikkeling Veerplas zit in het gebied zelf. Door een uitdagende, praktische en mooie openbare ruimte te ontwikkelen en invulling te geven aan het nieuwe recreëren. Onze ervaring leert dat alleen voor goede koffie en lekker eten de Haarlemmer niet de stad uitkomt. Het toevoegen van alleen 1 recreatiefunctie aan het gebied (zoals gevraagd in de uitvraag) is niet voldoende om een gezonde exploitatie te runnen in de herfst, winter en het voorjaar. Samen met de gemeente Haarlem & Recreatieschap Spaarwoude werkt Het Veerkwartier aan de integrale gebiedsontwikkeling van de Veerplas. Een gebiedsgerichte aanpak om ervoor te zorgen dat de Veerplas een ontvangstgebied voor het recreatieschap en een Buitenpoort van de NS wordt. Voor de ontwikkeling van het gebied is uitgangspunt het gebruik: van intensief naar extensief: van West naar Oost (van de Waarderpolder naar de Veerplas). Van reuring naar rust.

lees meer »

ECO SYSTEEM

HET PAVILJOEN IS ONDERDEEL VAN HET ECOSYSTEEM DE VEERPLAS & TE GAST IN DE NATUUR.

DE VEERPLAS HEEFT ALS RECREATIEGEBIED EEN BELANGRIJKE OPENBARE EN DAARMEE SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE. DE SAMENSMELTING VAN DIVERSE OPENBARE FUNCTIES MAAKT HET VOOR BEZOEKERS AANTREKKELIJK OM NAAR DE VEERPLAS TE GAAN.

lees meer »

CIRCULAIR PAVILJOEN

ALS ONDERDEEL VAN ECOSYSTEEM DE VEERPLAS MOET HET PAVILJOEN IN STAAT ZIJN OM IN TE KUNNEN SPELEN OP DE VERANDERINGEN IN DE OMGEVING, DE GEBRUIKERSBEHOEFTE EN DE SEIZOENEN. DIT VRAAGT OM EEN FLEXIBEL & INNOVATIEF GEBOUWCONCEPT.

lees meer »

HET VEERKWARTIER OP INSTAGRAM